English Anasayfa Anasayfa Bireysel Ticari
Arama Arama
 
Anında Şifre Anında Müşteri
İşCep Cep Anahtar
 
   
 
Size en yakın Şube ve Bankamatiklerimiz
 
 
  Facebook Twitter Sosyal Medyada
İş Bankası
KREDİLER
Nakdi Krediler

Borçlu Cari Hesap (BCH) Krediler
İşletmelerin kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla,belirlenen vade ve limit içinde serbestçe kullanıp geri ödeyebildikleri (rotatif), faizi üçer aylık dönemlerde (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) tahsil edilen ve piyasada gerçekleşen faiz oranı değişikliklerine duyarlı kredilerimizdir.
Detaylı bilgi için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Spot Kredi
Bir defada kullandırdığımız, belirlenen vade boyunca faizi sabit tutulan, vade sonunda faizi ve anaparası birlikte tahsil edilen kredimizdir.
Firmaların kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak bir defada kullandırdığımız, belirlenen vade boyunca faiz oranı sabit tutulan ve kullandırıldığı tarihte vade sonunda ödenecek olan faiz tutarı belli olan kredinin vadesi haftalık, aylık ve günlük olarak belirlenebilmektedir.Vade sonuna kadar kredinin açıldığı tarihteki faiz oranı geçerliliğini korur.Vade sonunda faizi ve anaparası ile birlikte kapatılması gereken kredi türüdür.
Detaylı bilgi için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Taksit Ödemeli Ticari Krediler
İşinizi büyütmeyi gözünüzde büyütmeyin!
Azami üç yıl vadeli olan, anapara ve faizi belirlenen vade boyunca aylık eşit taksitler halinde tahsil edilen kredi türüdür.
Detaylı bilgi için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Kredili Ticari Mevduat Hesabı
Firmanızın vadesiz ticari mevduat hesabında yeterli bakiye olmaması halinde devreye giren, çeklerin karşılanabilmesine; fatura, vergi, SSK primi gibi ödemelerin yapılabilmesine veya nakit çekilebilmesine olanak veren ve faizleri günlük olarak hesaplanıp ay sonlarında tahakkuk eden kredi; hesap açık kaldığı müddetçe belirlenen limit dahilinde, dilenen zamanda ve tutarda kullanılabilen bir kredidir.
Detaylı bilgi için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
İşyeri Kredisi
Kendi işyerinizin sahibi olabilmeniz için!
Tüzel kişi tacirlerin arsa hariç her türlü gayrimenkul, gerçek kişi tacirlerin ve serbest meslek erbabının işyeri (dükkan, fabrika vb.) alımlarındaki finansman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla,azami 60 ay vadeyle, Aylık Taksit Ödemeli veya Esnek Geri Ödeme planlı olarak TL ve Dövize Endeksli olarak kredi kullandırıyoruz.
Detaylı bilgi için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Ticari Taşıt ve Filo Kredisi
Ticarette daha hızlı olabilmeniz için!
 • Yeni veya 2. el*, hafif ticari veya ticari araç alırken,
 • 1-48 ay arasında değişen vadelerde,
 • İsterseniz dövize endeksli TL ödemeli olarak
ticari taşıt kredisi kullanabilir,
Bankamızın anlaşmalı markalar ile düzenlediği kampanyalar kapsamında indirimli faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.
İskonto İştira Kredisi
Ticari işlemlerden doğmuş olan ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde dönüşmesine olanak tanıyan kredi türüdür. Kredi, ticari senedin bankaya verilişinden vade sonuna kadar geçecek süre için senet tutarı üzerinden hesaplanacak faiz, komisyon ve BSMV düşüldükten sonra ödenmektedir.
Detaylı bilgi için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Dövize Endeksli Krediler
İş Bankası'nda size uygun bir kredi mutlaka var.
Döviz geliri olan firmalarımıza yönelik bir kredi seçeneğidir. BCH veya spot kredi şeklinde kullandırılabilir.
Detaylı bilgi için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
TL İhracat Kredisi
Gerek ihracatın finansmanı amacıyla(azami 18 ay vadeli) belgesiz gerekse ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin (hizmet ihracı) finansmanı amacıyla ise belge (DİİB, VRHİB) kapsamında (vade belge süresi ile sınırlıdır)kullandırılan sevk öncesi bir kredi türüdür.
Krediye ilişkin faizler Mart-Haziran-Eylül-Aralık olmak üzere üçer aylık devrelerde tahsil edilir.
Detaylı bilgi için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
TL Eximbank İhracat Kredisi (Sevk Öncesi)
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), imalatçılar, imalatçı-ihracatçılar ve ihracatçı firmalara, Türk menşeili malların serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında, FOB ihracat taahhüdünün % 100'ünün TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığı kadar kullandırılabilen, azami 360 gün vadeli, diğer kullanım koşulları ve faiz oranı Eximbank tarafından belirlenen, Eximbank kaynaklı bu kredi Bankamızca kullandırılmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için www.eximbank.gov.tr
Detaylı bilgi için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Küçük İşletmeler Faturalı Alışveriş Kredisi
İşyerinde kullanılmak üzere alınacak büro malzemesi, bilgisayar gibi ürünlerde para sorununuz yok; faturanızı göstererek krediyi kullanabilirsiniz. Aldığınız ürünün bedelini sizin yerinize biz öderiz. (Kredinin ödemesi size değil, doğrudan ürünün satışını yapan firmaya yapılacaktır.)
Detaylı bilgi için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Küçük İşletmeler İhracat Döviz Kredisi
İhracatın Sağlam finansal temeller üzerine oturması için!İş Bankası'ndan Küçük İşletmeler İhracat Kredisi.
Küçük ve orta ölçekli firmalara ihracat faaliyetleri için ihtiyaç duyulan işletme sermayesini, gelirlerine uygun ödeme koşulları, üç ayda bir faiz ve anapara vade sonu ödemeli ihracat döviz kredisi ile aylık taksit ödemeli ihracat döviz kredisi seçenekleriyle karşılıyoruz.
12 ay vadeli döviz kredilerimizin faiz oranları ile ilgili bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Küçük İşletmeler Yatırım Kredisi
Küçük yatırımların büyük değerlere dönüşmesi için!
Küçük ve orta ölçekli sınai işletmelere yatırımlarının finansmanı amacıyla orta ve uzun vadeli TL ve/veya Dövize Endeksli ve/veya Döviz Yatırım Kredisi kullandırıyoruz.
İlk 1 yılı anapara ödemesiz olmak üzere azami toplam 5 yıl vadeli yatırım kredilerimizin faiz oranları ile ilgili bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Tarımsal Krediler
Tarım Ekipman Kredisi
Ziraat Odası Üyesi çiftçilerin birinci el (0 Km) tarım ekipman (biçerdöver, pulluk, pancar hasat makinası vb.) alımlarını, kredi limiti ekipmanın fatura bedelinin % 75’ini geçmeyecek şekilde, 1-48 ay arasında değişen vadelerde Aylık Taksit Ödemeli veya Esnek Geri Ödeme planlı olarak kredilendiriyoruz.
Faiz oranları ile ilgili bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Traktör Kredisi
Ziraat Odalarına bağlı -çiftçilerin 0 Km ve 5 yaşa kadar traktör alımlarını, 1-48 ay arasında değişen vadelerde aylık taksit ödemeli veya esnek geri ödeme planlı olarak kredilendiriyoruz.
Detaylı bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler Kredisi
Tarıma destek,geleceğe destek olmak demektir.
Ziraat Odalarına bağlı çiftçilere ürünün ekimi ile hasat zamanı arasında geçen süredeki finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 1-12 ay arası değişen vadelerde limitli kredi imkanı sunuyoruz.
Detaylı bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Pick Up Türü Arazi Taşıt Kredisi
Ziraat Odası Üyesi çiftçilerin birinci el (0 Km) ve ikinci el Pick-Up türü arazi taşıtı alımındaki finansman ihtiyaçlarını 1-48 ay arasında değişen vadelerde kredilendiriyoruz.
Detaylı bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
TMO Kredisi
Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş. (TMO) ile Bankamız arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda; buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerinin finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla;
 • "Çiftçi Kayıt Sistemine" (ÇKS) kayıtlı olan hububat üreticileri,
 • Hububat üreticilerinin ortak olduğu kooperatifler,
 • Tüccar ve sanayicileri
Limiti şubelerimizce belirlenmek üzere TMO Makbuz Senedine Dayalı İskonto Kredisi şeklinde kredilendiriyoruz.
Detaylı bilgi için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Et Besiciliği İşletme Kredisi
Et Besiciliği amacıyla büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan, Ziraat Odalarına kayıtlı üreticilerin özellikle yem, elektrik, veterinerlik hizmeti gibi gereksinimlerinden kaynaklanan işletme sermayesi ihtiyaçlarını 1-12 ay arasında değişen vadelerde kredilendiriyoruz.
Faiz oranları ile ilgili bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz
Süt Besiciliği Hayvan Alım Kredisi
Süt Besiciliği alanında faaliyet gösteren, Ziraat Odalarına kayıtlı üreticilerin gebe düve alımlarına yönelik finansman ihtiyaçlarını 1-36 ay arasında değişen vadelerde kredilendiriyoruz.
Faiz oranları ile ilgili bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Süt Besiciliği Makine Ekipman Kredisi
Süt Besiciliği alanında faaliyet gösteren, Ziraat Odalarına kayıtlı üreticilerin özellikle süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, gübre sıyırıcı ünite gibi gereksinimlerinden kaynaklanan makine ekipman alımındaki finansman ihtiyaçlarını 1-36 ay arasında değişen vadelerde kredilendiriyoruz.
Faiz oranları ile ilgili bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Süt Besiciliği İşletme Kredisi
Süt Besiciliği alanında faaliyet gösteren, Ziraat Odalarına kayıtlı üreticilerin özellikle yem, elektrik, veterinerlik hizmeti gibi giderleri ile ilgili işletme sermayesi ihtiyaçlarını 1-24 ay arasında değişen vadelerde kredilendiriyoruz.
Faiz oranları ile ilgili bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Seracılık İşletme Kredisi
Sebze ve muz serası işletmecilerinin gübre, ilaç, tohum vb. harcamalarına yönelik finansman ihtiyaçlarını 1-36 ay arasında değişen vadelerde kredilendiriyoruz.
Faiz oranları ile ilgili bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Seracılık Yatırım Kredisi
Sebze ve muz serası işletmecilerinin, sera yapım ve modernizasyon amacıyla yapılacak cam, naylon, demir, klima sistemi vb. harcamalarına yönelik finansman ihtiyaçlarını 1-60 ay arasında değişen vadelerde kredilendiriyoruz.
Faiz oranları ile ilgili bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı Kredisi
Halk Otobüsü, Hatlı Otobüs, Ticari Taksi ve Servis Aracı sahiplerinin özellikle plaka alımları, hat alımları, araç iç dizaynı gibi gereksinimlerinden kaynaklanan finansman ihtiyaçlarını 1-60 ay arasında değişen vadelerde kredilendiriyoruz.
Faiz oranları ile ilgili bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Turizm İşletme Kredisi
Turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, pansiyon, seyahat acentası, yat işletmecileri, turistik kafe ve restoranlar, dericiler, kuyumcular v.b. firmalarımızı özellikle tamir-bakım, yenileme, kapasite artırımı gibi gereksinimlerinden kaynaklanan “ölü sezondaki” finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Detaylı bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Gün İçi Kasa Kolaylığı Kredisi
Müşterilerimizin havale ve EFT’lerinin gönderilmesi, fatura, vergi, çek, senet bedellerinin ödenmesi gibi nedenlerle gün içinde ortaya çıkan ve bir günü aşmayan geçici finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Detaylı bilgi için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Tedarikçi Kredisi
Üretimlerini veya faaliyetlerini tedarikçi zinciri ile yürütmekte olan büyük çaplı firmalara mal ve/veya hizmet temin eden tedarikçilerin kısa süreli nakit ihtiyaçlarının uygun maliyet ile karşılanabilmesi amacıyla kredi kullandırıyoruz.
Detaylı bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Orta Vadeli Makine/Ekipman Yatırım Kredisi
Makine İmalatçıları Birliği üyeleri ve üyelerin satış yaptığı firmaların makine ve/veya ekipman alımından kaynaklanan finansman ihtiyaçlarını TL, Yurtdışı Kaynaklı Döviz veya Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Döviz olarak karşılıyoruz.
Detaylı bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz
Makine/Ekipman İhracat Kredisi
Makine İmalatçıları Birliği üyesi ihracatçıların, sevk öncesi ihracatlarının finansman ihtiyacını TL ve döviz olarak azami 12 ay vadeli, 3 aylık dönemlerde faiz ödemeli ve anapara vade sonunda ödemeli veya talep edilmesi durumunda aylık eşit taksit ödemeli kredilerle karşılıyoruz.
Detaylı bilgi için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
Akaryakıt Pompaları ve LPG Dispenserleri için Ödeme Kaydedici Cihaz Kredisi
Akaryakıt istasyonlarının akaryakıt pompaları ve LPG dispenserlerine bağlanacak ödeme kaydedici cihazların (yazar kasa) finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Ödeme kaydedici cihazın (yazar kasa) fatura bedeline kadar kredi limiti tahsis edilerek, 1-24 ay arasında değişen vadelerde Aylık Taksit Ödemeli olarak kredi kullandırıyoruz.
Detaylı bilgi almak için lütfen size en yakın şubemize başvurunuz.
YP Krediler
Yurt Dışı Piyasalarsa Güçlü Bir Oyuncu Olmak İçin!Kredilerimizden biri mutlaka size göre.
Türk Parasının Kıymetinin Korunması hakkındaki 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğler ve bu Tebliğleri açıklayan T.C. Merkez Bankası Genelgeleri ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Tebliğleri kapsamında;
 • İhracatçılar,
 • İhracat sayılan satış ve teslim yapanlar (Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ya da Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında),
 • Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunanlar (Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ya da Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında),
 • Transit ticaret yapanlar (TCMB genelgelerinde belirlenen şekilde),
 • Yatırımcılar (Yatırım Teşvik Belgesi bulunan),
 • Yurt dışında iş yapan müteahhitler, uluslararası taşımacılar,
 • Turizm müesseseleri, seyahat acentaları, gemi bakım ve onarımı yapanlar,
 • Ortalama vadesi bir yıldan uzun olmak şartıyla 5 milyon USD ve üzerinde kredi kullanmak isteyen kişiler,
 • Teminata Nakit Karşılık (döviz olarak) verilmesi kaydıyla ticari ve mesleki amaçlı kredi kullanmak isteyenler,
 • Yurtdışında yerleşik kişiler,
 • TCMB genelgelerinde yer alan faaliyetlerde bulunan kişiler,
Bankamızdan Döviz kredisi kullanabilirler.

İhracatın finansmanı amacıyla kullandırılan belgesiz ihracat kredilerinin teşvikten (BSMV istisnası) yararlanma süresi azami vadesi 24 ay olup bu süre sonunda krediyi kullanan firmalarca ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi gerekmektedir.

DİİB ya da VRHİB kapsamında yani belgeli olarak da kullandırılan kredilerin teşvikten yararlanma süresi belge süresi ile sınırlıdır.

Yatırım Teşvik Belgesine istinaden kullandırılan yatırım döviz kredilerinin ise asgari vadesi 1 yıldır.Bu kredilerin BSMV istisnası bulunmamaktadır.

Yurtdışında iş yapan girişimcilere, turizm müesseselerine, seyahat acentalarına, gemi bakım ve onarımı yapanlara kullandırılan kredilerde vade sınırlaması yoktur. Bu kredilerde ihracat taahhüdü aranmadığı gibi BSMV istisnası da bulunmamaktadır.
İlgili mevzuat:
www.dtm.gov.tr
www.tcmb.gov.tr
Eximbank Kaynaklı İhracat Döviz Kredisi (Sevk Öncesi)
İhracatçı, imalatçı ve imalatçı-ihracatçılarının ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla,Türk menşeili malların ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılmak üzere 120,180, 360 veya 540 gün vadeli kullandırılan kredilerdir.
Eximbank kaynaklarından Bankamızca kullandırılan kredinin koşulları ve faiz oranı Eximbank tarafından belirlenmektedir.
Ayrıntılı bilgi için www.eximbank.gov.tr
Forfaiting
Uluslararası ticari işlemlerden doğan vadeli alacakların Bankamızca devir alınması suretiyle, ihracatçıya vadeden önce finansman sağlayan bir kredi türüdür.
Forfaiting konusu yapabileceğimiz işlemler:
 • Kabul kredili dış ticaret işlemlerinden doğan vadeli alacakları temsil eden, üzerinde bir bankanın kabulünü veya avalini taşıyan poliçeler,
 • Dönülemez vadeli akreditifler,
 • Yabancı bir banka tarafından dönülemez bir teminat mektubu ile bedeli garanti edilmiş mal mukabili ihracat.
Bilgi Toplumu Hizmetleri