English Anasayfa Anasayfa Bireysel Ticari
Arama Arama
 
Anında Şifre Anında Müşteri
İşCep Cep Anahtar
 
   
 
Size en yakın Şube ve Bankamatiklerimiz
 
 
  Facebook Twitter Sosyal Medyada
İş Bankası
KREDİLER    |   Bireysel Krediler
Kentsel Dönüşüm Kredisi

Evini Yenilemek İsteyenlerin Kentsel Dönüşüm Danışmanı da Kentsel Dönüşüm Kredisi de İş Bankası’nda…

Devlet Destekli Kentsel Dönüşüm Konut Kredisi Faiz Oranlarımız 120 aya kadar %0.80.

Kentsel Dönüşüm Kredisi faiz oranları detaylı bilgi için  tıklayınız
Kentsel Dönüşüm Kredi Başvurusu için tıklayınız

Riskli binalarda veya riskli alanlarda taşınmazı bulunan Mülk Sahipleri ile bu taşınmazlarda ikamet eden Kiracılar
 • Binalarını yeniden inşa etmek
 • Yeni bir konut/işyeri satın almak veya
 • Mevcut binalarını güçlendirmek için

Kentsel Dönüşüm Kredisi ürünümüzden faydalanabilecekler.

Kentsel Dönüşüm Kredilerinde devlet desteği sayesinde konut kredilerinde yıllık %4, işyeri kredilerinde ise yıllık % 3 daha düşük faiz oranı uygulanır.

Konut Yapım/Satın Alma Kredileri için:

Kentsel Dönüşüm Kredileri ile hak sahipleri konut ve iş yerleri için 100.000 TL’ye kadar faiz destekli kredi kullanabilecektir. 100.000 TL üzeri kredi taleplerinde aradaki fark için ise Bankamız faiz oranlarından kredi kullanma imkanı bulunmaktadır.

İş Bankası ile Kentsel Dönüşüm’ de faydalanacağınız avantajlardan sadece bir kaçı:

 • 24 aya kadar ana para ödemesiz dönem,
 • Riskli Yapı Raporu düzenlemeye yetkili anlaşmalı firmalarımızca sağlanacak rapor ücreti indirimi  (Anlaşmalı firma listesi  için  tıklayınız),
 • Riskli yapı tespit raporu ücreti için özel faiz oranlarıyla kredi imkanı,
 • Kentsel Dönüşüm Destek Paketi (taşınma masrafı,  kira masrafı, depozito ödemesi vb. ihtiyaçlar)
 • Müteahhitlerden inşaat tamamlanma garantisi
Tüm müşterilerimize İş Bankası Şubeleri, Kentsel Dönüşüm Danışma hattı 444 2468 veya Randevu Noktası uygulaması üzerinden ücretsiz Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı hizmeti sağlanmaktadır.

Kentsel Dönüşüm kredisine nasıl, hangi belgeler ile başvurmalıyım diyorsanız;

Standart başvuru belgelerine ek olarak konutu veya işyeri riskli olarak tespit edilen maliklerden;
 • Nüfus Cüzdanı
 • Tapu belgesi / Tapu Taşınmaz Kaydı
 • Riskli bina tespit raporu inceleme formu
 • Yeni adresini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği
 • Riskli yapısını boşalttığına/boşaltacağına dair taahhütname

Kentsel Dönüşüm kredisine başvurmak için sizi en yakın İş Bankası şubesine bekliyoruz.
Şube listemize ulaşmak için tıklayınız.

Hak Sahiplerine Kentsel Dönüşüm Kredisi Kullandırımında İzlenen Aşamalar

 • Kredi Talebi Bankamızca Değerlendirilir
 • Talebi Bankamızca Onaylanan Müşterinin Belgeleri Faiz Desteği Alınması İçin Bakanlık Onayına Gönderilir
 • Bakanlık'tan Faiz Desteği Onayı Alındıktan Sonra Kredi Kullandırılır
 • Kredi Kullandırımı Sonrasında Bakanlık'ça İstenen Gerekli Belgeler Bakanlık'a İletilir
Müteahhit Firmalara Kentsel Dönüşüm Garantörlük Limiti Tahsisinde İzlenen Aşamalar
 • Garantörlük Limiti Talebi Bankamızca Değerlendirilir
 • Firma ve Bankamız Arasında Protokol İmzalanır
 • Hak Sahiplerine Kullandırılan Krediler Müteahhit Firma Hesabına Aktarılarak Blokeye Alınır
 • BlokeyeAlınan Kredi Tutarları Projenin Tamamlanma Seviyesine Göre Serbest Bırakılır
Kentsel Dönüşüm Kredilerinin Riskli Yapı Sahiplerine Sunduğu Avantajlar
 • Kentsel Dönüşüm Kredileri ile devlet teşviki sayesinde konut kredilerinde yıllık %4, işyeri kredilerinde yıllık %3 daha düşük faiz,
 • Konut kredilerinde 120, işyeri kredilerinde 84 aya varan uzun vadeli geri ödeme imkânı,
 • İnşaat maliyetinin tamamına kadar kredi kullandırımı,
 • Yenilenecek konutun ipoteği ile kredi kullandırımı,
 • KKDF ve BSMV muafiyeti,
 • İnşaat sonrası yenilenen konutta oluşacak değer artışı,
 • Eski hali ile tapusu bulunmayan dairelerde inşaat sonrası tapu sahibi olunması ve konutların kredili satışa uygun hale gelmesi,
 • Ekonomik ömrünü tamamlamış bu konutların mevcut durumlarıyla satış kabiliyetinin bulunmaması,
 • Riskli yapı sahiplerinin mevcut yapılarını yenilemek için kredi kullanmak yerine, başka bir konutu/işyerini satın almak için de devlet teşvikli faiz oranlarından kredi kullanabilecek olması,
 • Banka tarafından kredi değerliliği olumlu bulunan müteahhit firmalar ile çalışılmasının malikler üzerinde güven uyandıracak olması,
 • Bankanın Müteahhit firmadan proje tamamlama garantisi alacak olması,
 • Riskli yapı sahiplerine kullandırılacak kredi bedellerinin, müteahhit firmaya banka tarafından inşaatın ilerleme seviyesine göre ödenecek olması
Kentsel Dönüşüm Kredilerinin Kiracılara Sunduğu Avantajlar
 • Herhangi bir yerden konut satın almak isteyen kiracıların faiz destekli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak ev sahibi olması,
 • Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak yeni bir taşınmaz satın alınması için Bakanlık onayının alınması işlemlerinin Banka tarafından gerçekleştirilmesi,
 • Kullandırılan Kentsel Dönüşüm kredisinin yeni satın alınacak evin finansmanına yetmemesi halinde, eksik kalan tutarın da konut kredisi olarak kullandırılabilmesi
Kentsel Dönüşüm Kredilerinin Müteahhit Firmalara Sunduğu Avantajlar
 • İlave öz kaynak gerekmemesi
 • Satış yapma zorunluluğu olmaması
 • Yüksek iş potansiyeli (6,5 milyon yenilenecek bina)
 • Banka’nın Müteahhit firmaya garantörlük limiti tahsis
 • etmesinin firma ve hak sahipleri arasında güven oluşturacak olması
 • Proje kapsamında inşa edilecek yeni konutların inşaat aşamasında firma tarafından 3. kişilere de satışının yapılabilecek olması
 • Parsel birleştirmede emsal artışı
 • Düzenli nakit akışı sağlanması ile güvenli gelir imkanı
 • Kentsel Dönüşüm kapsamında inşa edilen taşınmazların satışında KDV avantajı
 • Belediye, tapu ve noter dahil her türlü vergi ve harçlardan muaf olma,
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • Kentsel Dönüşüm kapsamında yeniden bina yapılmasına, parsellerin birleştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmesine, kat karşılığı/hasılat paylaşımı vb. şekillerde yeniden düzenlenmesine paydaşların 2/3 çoğunluğu ile karar verilebilecek,
 • 1/3 paydaşın hissesi diğer paydaşlarca satın alınmadığı takdirde bu hisseler kamulaştırılabilecek,
 • Hak sahibinin sadece taşınmazı için önerilen kamulaştırma bedeline itiraz etme hakkı bulunacak,
 • Bankalarca kredilendirilmeyen hak sahiplerine Bakanlık tarafından kredi verilecek,
 • Anlaşmayla tahliye edilen yapıların maliklerine kira-taşınma yardımı yapılabilecek,
 • Kira yardımından yararlanan hak sahipleri faiz desteğinden yararlanamayacak,
 • Riskli yapılar, kendilerine tanınan süre içerisinde malikleri tarafından yıktırılmadığı takdirde, bu yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri mülki amirler tarafından yapılacak veya yaptırılacak,
 • Tapuda «Bu Taşınmaz Riskli Yapıdır» veya «Riskli alanda yer almaktadır» şerhi konulacak,
 • Üzerindeki bina yıkılarak, arsa haline gelen taşınmazlardaki daha önce kurulan kat irtifakı ve kat mülkiyeti, malikleri adına payları oranında tescil edilecek,
 • Parsellerin birleştirilmesi durumunda imar hakkı artışı verilebilecektir.

Kentsel Dönüşümde Risk Raporu Düzenlemeye Yetkili Kuruluşlar için tıklayınız
Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı Süreci için tıklayınız
Kentsel Dönüşüm hakkında “Sıkça Sorulan Sorular” için tıklayınız
6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu Metni için tıklayınız
6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu Sağlanacak Faiz Desteğine İlişin Karar” için tıklayınız
Bilgi Toplumu Hizmetleri