English Anasayfa Anasayfa Bireysel Ticari
Arama Arama
 
Anında Şifre Anında Müşteri
İşCep Cep Anahtar
 
   
 
Size en yakın Şube ve Bankamatiklerimiz
 
 
  Facebook Twitter Sosyal Medyada
İş Bankası
FİYAT VE ORANLAR
Hesap İşletim Ücreti Uygulaması

2013/II. Dönemi Vadesiz Tasarruf Mevduatı Hesap İşletim Ücreti Uygulama Esasları

Değerli müşterimiz,

Bankamız uygulaması çerçevesinde 6 aylık dönem sonlarında vadesiz mevduat grubundaki TP ve YP hesaplardan “Hesap İşletim Ücreti” (HİÜ) tahsil edilmektedir. 2013 yılı II. 6 aylık dönem ücretleri 23 Aralık 2013 tarihinden itibaren tahsil edilmeye başlanacaktır.

Müşterilerimizin birden fazla TL ve YP vadesiz tasarruf mevduat hesabı olması durumunda, hesap türü bazında TL ve YP ayrımında tek ücret tahsil edilecektir.

Hesap bakiyelerinin ilgili dönem sonunda müsait olmaması durumunda izleyen 2 dönem içerisinde bakiye kontrol edilerek tahsilât gerçekleştirilmektedir.

2013 yılı II. 6 aylık dönem sonunda aktif olması kaydıyla aşağıda belirtilen istisna kriterlerini haiz hesaplardan ücret tahsil edilmeyecektir.

  • Hesabı ve/veya kredi kartı üzerinden en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme talimatının bulunduğu ve ilgili dönemde en az birer defa Bankamız aracılığıyla otomatik olarak ödemesi gerçekleşmiş olan müşterilerimizin, müşteri numarasına bağlı vadesiz TL ve YP mevduat hesapları
  • Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.-Birikimli Hayat Sigortası primi / Bireysel Emeklilik katkı payı / Anadolu Sigorta A.Ş. – Sağlık Poliçesi talimatlarından herhangi bir tanesinin bulunduğu ve ilgili dönemde TL mevduat hesabından en az bir defa Bankamız aracılığıyla otomatik olarak ödemesi gerçekleşmiş olan müşterilerimizin, müşteri numarasına bağlı vadesiz TL ve YP mevduat hesapları
  • Tüketici Kredisi geri ödeme talimatı bulunan ve ilgili dönemde en az bir defa Bankamız aracılığıyla otomatik olarak ödemesi gerçekleşmiş olan müşterilerimizin ilgili vadesiz TL ve YP mevduat hesapları 
  • İlk İmza Hesapları ve Kumbara Fonu bulunan vadesiz TL mevduat hesapları
  • T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşı ödeme uygulaması kapsamında maaş ödemelerine aracılık edilen vadesiz TL mevduat hesapları

Ücret uygulama esasları ve istisna kriterleri hakkında Şubelerimizden, 0 850 724 0 724 numaralı telefon şubemizden ulaşılacak müşteri temsilcisinden ve www.isbank.com.tr adresinde ürün ve hizmet ücretleri bölümünden gerekli bilgilerin alınabilmesi mümkündür.

Masraf ve Komisyon tarifemiz, yetkili mercilere bilgi amaçlı olarak iletilmekte; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12. maddesine uygun olarak şubelerimizde "Ücret Tarife Tablosu" içerisinde ilan edilerek müşterilerimizin bilgisine sunulmakta ve BDDK’nın düzenlemeleri kapsamında internet sitemizde yayımlanmaktadır.

Saygılarımızla,


2013/I. Dönemi Hesap İşletim Ücreti Uygulama Esasları

Değerli müşterimiz,

Bankamız uygulaması çerçevesinde 6 aylık dönem sonlarında vadesiz mevduat grubundaki TP ve YP hesaplardan “Hesap İşletim Ücreti” (HİÜ) tahsil edilmektedir. 2013 yılı I. 6 aylık dönem ücretleri 24 Haziran 2013 tarihinde tahsil edilecektir. 

Hesap bakiyelerinin ilgili dönem sonunda müsait olmaması durumunda izleyen 2 dönem içerisinde bakiye kontrol edilerek tahsilât gerçekleştirilmektedir.

2013 yılı I. 6 aylık dönem sonunda aktif olması kaydıyla aşağıda belirtilen istisna kriterlerini haiz hesaplardan ücret tahsil edilmeyecektir.

İstisna Kriterleri: 

  • Hesabı ve/veya kredi kartı üzerinden en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme talimatının bulunduğu ve ilgili dönemde en az birer defa Bankamız aracılığıyla otomatik olarak ödemesi gerçekleşmiş olan müşterilerimizin, müşteri numarasına bağlı vadesiz TL ve YP mevduat hesapları (*) 
  • Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.-Birikimli Hayat Sigortası primi / Bireysel Emeklilik katkı payı / Anadolu Sigorta A.Ş. – Sağlık Poliçesi talimatlarından herhangi bir tanesinin bulunduğu ve ilgili dönemde TL mevduat hesabından en az bir defa Bankamız aracılığıyla otomatik olarak ödemesi gerçekleşmiş olan müşterilerimizin, müşteri numarasına bağlı vadesiz TL ve YP mevduat hesapları (*)
  • Tüketici Kredisi borcu ödeme talimatı bulunan ve ilgili dönemde en az bir defa Bankamız aracılığıyla otomatik olarak ödemesi gerçekleşmiş olan müşterilerimizin ilgili vadesiz TL ve YP mevduat hesapları 
  • İlk İmza Hesapları ve Kumbara Fonu bulunan vadesiz TL mevduat hesapları
  • T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşı ödeme uygulaması kapsamında maaş ödemelerine aracılık edilen vadesiz TL mevduat hesapları
(*)Müşterek hesaplarda sadece ilgili müşterek hesap ücretten muaf tutulmaktadır.  

İstisna kriterleri hakkında Şubelerimizden ve 0 850 724 0 724 numaralı telefon şubemizden ulaşılacak müşteri temsilcisinden gerekli bilgilerin alınabilmesi mümkündür.

Bankalar, Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde hizmet veren kuruluşlardır. Türk Ticaret Kanunu “tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesi ile ilgili iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret isteyebilir” hükmünü içermektedir. Bankalar, gerek söz konusu Kanun gerekse konuya dair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tacir niteliğini haiz olmaları da itibarıyla, tüm bankacılık hizmet ve işlemleri için ücret talep etme imkanına sahiptirler.

Yasal düzenlemelere uygun olarak belirlenen Masraf ve Komisyon Tarifemiz, yetkili mercilere bilgi amaçlı olarak iletilmekte; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12. maddesine uygun olarak şubelerimizde "Ücret Tarife Tablosu" içerisinde ilan edilerek müşterilerimizin bilgisine sunulmakta ve BDDK’nın düzenlemeleri kapsamında internet sitemizde yayımlanmaktadır.

Hesap bakiyelerinin ilgili dönem sonunda müsait olmaması durumunda izleyen 2 dönem içerisinde bakiye kontrol edilerek tahsilât gerçekleştirilmektedir.

Saygılarımızla,

Bilgi Toplumu Hizmetleri