English Anasayfa Anasayfa Bireysel Ticari
Arama Arama
 
Anında Şifre Anında Müşteri
İşCep Cep Anahtar
 
   
 
Size en yakın Şube ve Bankamatiklerimiz
 
 
  Facebook Twitter Sosyal Medyada
İş Bankası
BİZİ TANIYIN    |   Organizasyon Yapımız
Bölümlerimiz

Alternatif Dağıtım Kanalları Bölümü
Alternatif Dağıtım Kanalları Bölümümüzün amacı ve çalışma alanları:
 • Bankanın ilgili birimleri ile yakın işbirliği içinde Çağrı Merkezi hizmeti vermek; Bankamız ürünlerinin satışını ve tanıtımını yapmak,
 • Bankamızın sosyal medya hesaplarını yönetmek,
 • Alternatif dağıtım kanallarından güvenli işlem yapılması için gerekli çalışmaları koordine etmek,
 • İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve Bankamatik kanallarını yönetmek,
 • Faaliyet konusu ile ilgili rakip analizleri yapmak ve sektörel gelişmeleri takip etmektir.
Bankacılık Temel Operasyonları Bölümü
Bölümün temel amacı,
 • Bankamız çek ve senet operasyonları ile talimatlı havale, EFT, virman, SSK prim ödemesi, vergi ödemesi işlemlerini,
 • Sigorta işlemlerine ilişkin operasyonları,
 • Müşteri bilgi ve belgelerinin ileri teknoloji kullanılarak iş akışının işletimini yasalar ve mevzuat çerçevesinde etkin şekilde gerçekleştirmektir.
Bilgi Teknolojileri (BT) Bölümü
Bilgi Teknolojileri Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Bankacılık uygulamalarını yakından izleyerek,
 • Bilgi Teknolojileri (BT) yetenek ve kapasitesinin en verimli şekilde yönetilmesi için gerekli olan yönetişim mekanizmalarının oluşturulması, işletilmesi ve gözetilmesini sağlamak,
 • BT (Bilgi Teknolojileri) mimarisinin tanımlanması, yönetişimi, sürekli gelişimi ve iyileştirilmesi, mimarinin tüm organizasyon tarafından efektif kullanımını sağlamak,
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili ileriye dönük stratejik yatırımların zamanında ve doğru bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacı ile teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek,
 • BT finans yönetimi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Bankamızın günün koşullarına uygun teknolojik altyapı ihtiyaçlarını ve hedeflerini ilgili birimlerle birlikte belirlemek,
 • Sistem ve alt yapıların en etkin ve verimli şekilde işletimini, bakımını ve güvenliğini ilgili bölümlerle işbirliği yaparak sağlamak,
 • Bankamıza en uygun donanım ve yazılımları temin etmek ve bu konuda bilgi ve iletişim teknolojileri ile bankacılık uygulamalarını yakından izlemektir.
Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü
Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümünün temel amacı ve çalışma alanları, Bankamızın ana stratejisi ve politikaları ile müşteri odaklılık anlayışı doğrultusunda;
 • Bireysel bankacılık pazarlama stratejisini oluşturmak,
 • Müşteri ve pazar araştırmaları yaparak mevcut ve yeni müşterilerin Bireysel Bankacılıktaki etkinliğin artırılmasını sağlamak,
 • Müşterilerden Bankamıza ulaşan şikayet, öneri ve talepleri cevaplandırmak,
 • Bireysel bankacılık ürün ve hizmetlerindeki piyasa payının ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına ve Bankamıza yeni müşterilerin kazandırılmasına yönelik tespitler yapmaktır.
Bireysel Bankacılık Satış Bölümü
Bireysel Bankacılık Satış Bölümünün amacı şubelerin Bireysel Bankacılık hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusundaki görevleri;
 • Bireysel Bankacılık satış stratejisi ve satış planını hazırlamak ve uygulamak,
 • Satış çalışmalarının Bankamız ve İş Birimi genel stratejileri doğrultusunda yürütülmesini, bölge/şube ağı içerisinde ulaşılmak istenen müşteri odaklı satış kültürünün geliştirilmesini sağlamaktır.
Bireysel Bankacılık Ürün Bölümü
Bireysel Bankacılık Ürün Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları;
 • Bankamızın strateji ve politikaları ile müşteri odaklılık anlayışı doğrultusunda hedef müşteri gruplarının ihtiyaç ve beklentilerine özgü yeni ürün ve hizmetleri geliştirmek,
 • Mevcut ürün yelpazesi çerçevesinde ürün performansını yönetmek,
 • Ürünlerimizin müşteriler tarafından kullanımını kolaylaştırmaya ve artırmaya yönelik iyileştirme çalışmaları yapmaktır.
Bireysel Kredi ve Kart Operasyonları Bölümü
Bireysel Kredi ve Kart Operasyonları Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları,
 • Bireysel kredi ürün başvurularına destek vererek Şubelerimizin operasyonel yüklerini azaltmak,
 • Tüm şubelerimizin borç ödemesi geciken bireysel kredi ürünleri için izleme işlemlerini gerçekleştirerek Bankamız alacaklarının tahsil kabiliyetini artırmak,
 • Üye işyeri ve kart ürünleri operasyonlarını gerçekleştirmek,
 • Kredi kartı ve POS kullanımlarını inceleyerek müşterilerimizin güvenliğini sağlamaktır.
Bireysel Krediler Bölümü
Bireysel Krediler Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları Bankamızın strateji ve politikaları ile müşteri odaklılık anlayışı doğrultusunda,
 • Bireysel Bankacılık İş Birimine bağlı olarak ürün stratejisini oluşturmak.
 • Ürün portföyü içindeki ürün grubunun performansını yönetmek ve geliştirmek,
 • Karlılık hedeflerine ve kısıtlarına bağlı kalınarak fiyatlama yapmaktır.
Bireysel Krediler Tahsis Bölümü
Bireysel Krediler Tahsis Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları Bankamız Kredi Riski Politikası kapsamında;
 • Kredi kartı tahsis faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra şubelerce yönlendirilen bireysel kredi taleplerini inceleyerek yetkisi içinde olanları karara bağlamak veya Genel Müdürlük onayına sunmak,
 • İlgili Bölümlerce sonuçlandırılan anlaşmalar kapsamında kredi tahsis işlemlerini yürütmek,
 • Kredi çalışmalarını ve şubelerin kredi tahsis uygulamalarını izleyerek denetlemektir.
Destek Hizmetleri ve Satın Alma Bölümü
Destek Hizmetleri ve Satın Alma Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları gerek görüldüğünde ilgili Genel Müdürlük birimlerinden uzmanlık ve sorumluluk alanları itibariyle destek almak suretiyle,
 • Bankamızın mal ve hizmet ihtiyaçlarını tedarik etmek,
 • Güvenlik ve nakit yönetimi işleri ile destek hizmetlerini yürütmek,
 • Destek Hizmeti iş ailesi içindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve bu faaliyetlerin iyileştirilmesi için önerilerde bulunmaktır.
Dış İşlemler ve Ticari Kredi Operasyonları Bölümü
Dış İşlemler ve Ticari Kredi Operasyonları Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları,
 • Şubelerimiz tarafından yönlendirilen peşin ve mal mukabili ödemeler ile akreditif ve vesaik mukabili ithalat ve ihracat işlemlerine dair operasyonları,
 • Serbest ve görünmeyen işlemler kapsamındaki yurt dışına TP ve döviz transferleri ile SWIFT işlemlerine dair operasyonları,
 • Bankamıza gelen yabancı para havalelerin ödenmek üzere Şubelerimize aktarılması işlemlerini,
 • Döviz üzerinden düzenlenmiş yurt içi ve yurt dışı gelen/giden kontrgarantiler, teminat mektupları ve ihtiyat akreditiflerine (stand-by akreditif) dair operasyonları Şube ve kredi birimlerimizce tahsis edilmiş TP ve YP nakdi ve gayri nakdi ticari nitelikli kredilerin kullandırmasına ilişkin operasyonları gerçekleştirmektir.
Finansal Analiz Bölümü
Finansal Analiz Bölümü’nün amacı ve temel çalışma alanları,
 • Günün koşulları ve Bankamızın stratejilerine göre mali analiz stratejisini belirleyerek duyurmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Yasal mevzuat ve iş gereksinimlerini gözeterek finansal analiz kapsamındaki raporları tasarlamak ve güncellemektir.
Finansal Yönetim Bölümü
Finansal Yönetim Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları,
 • Bankamızın solo ve konsolide mali tablolarını oluşturmak,
 • Kârın dağıtılma şekli ile sermaye gereksinimlerine ilişkin kararların alınması amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Muhasebe uygulamalarına ilişkin yerel ve uluslar arası mevzuatı izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • Bankamızın solo ve konsolide finansal bilgilerini raporlama ve değerlendirmeye yönelik olarak uygun şekillerde toplamaktır.
Hazine Bölümü
Hazine Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları,
 • Türk Lirası ve döviz kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek,
 • Bilanço ihtiyaçları, yasal yükümlülükler ve piyasa koşulları çerçevesinde optimum likiditeyi gerçekleştirmek,
 • Bankanın Türk Lirası ve YP likiditesini anlık ve ileriye yönelik olarak izlemek ve optimum likiditenin sürdürülmesi için gereken tedbirleri almak,
 • Orta-uzun vadeli kaynak temin etmek ve kullanılacak baz fiyatları belirlemek,
 • T.C. Merkez Bankası nezdindeki hesapları izlemek ve devamlı yönlendirmek suretiyle zorunlu karşılık yükümlülüğünü yerine getirmektir.
Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliğinin temel çalışma alanları;
 • Genel Müdürlüğe, Genel Müdürlük Bölümlerine, Hukuk Birimlerine ve Şubelere hukuki konularda danışmanlık yapmak, mütalâa vermek, karşılaşabilecekleri hukuki sorunlara çözüm getirmek, gerektiğinde hukuki konularda açıklamalarda ve önerilerde bulunmak,
 • Müşavirliğin faaliyet konusuyla ilgili alanlarda Banka içi mevzuatı hazırlamak, yargı kararlarını ve öğretiyi yakından izleyerek hukuki araştırma ve incelemeler yapmaktır.
İç Kontrol Bölümü
İç kontrol çalışmalarının temel amacı; Bankamızın kontrol yapısını oluşturan iç kontrol sisteminin yapı ve işleyiş itibariyle devamlı surette kural ve standartlara uygun, sağlıklı, güçlü ve etkin olması konusunda maksimum katkıyı sağlamaktır.
İç Operasyonlar Bölümü
İç Operasyonlar Bölümü’nün amacı ve temel çalışma alanları,
 • Genel Müdürlük ve Şubeler adına ödemeler ile devir ve tahsilat işlemlerini yürütmek,
 • Şube Muhasebesi ve Zamanaşımı Operasyonuyla ilgili işlemleri yapmak,
 • İpotek tesisi ve takyidat araştırma işlemlerini gerçekleştirmek;
 • Yasal otoriteler tarafından iletilen haciz, mevduat araştırması ve malvarlığı araştırması taleplerini sonuçlandırmak
 • Bankamızın politika ve mevzuatına, muhasebe ilkelerine, iş ve vergi yasalarına uyum içinde gerçekleştirmektir.
İktisadi Araştırmalar Bölümü
İktisadi Araştırmalar Bölümü’nün amacı ve temel çalışma alanları,
 • Türkiye ve dünya ekonomisindeki konjonktürel ve yapısal gelişmeleri izleyerek bunların bankacılık üzerindeki etkisini değerlendirmek,
 • Makroekonomik göstergelere ve bankacılık sektörü verilerine ilişkin tahminler yapmak,
 • Reel sektör ile hizmet sektörünün çeşitli alanlarındaki gelişmeleri ve bunların Bankamızın çalışmalarına etkilerini değerlendirerek ilgili birimleri bilgilendirmektir.
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nün amacı ve temel çalışma alanları,
 • İşgücü planlama ve atamalar, insan kaynakları iletişimi, uygulamaların etkinliği ve iç mevzuat uyum faaliyet konularında program ve politikaları belirlemek,
 • Bankamız çapında işe alma ve yerleştirme programlarını yürütmek,
 • Bankamız genelinde İnsan Kaynakları iletişiminin geliştirilip sürdürülmesi ve genel politika, strateji ve programları belirlemek,
 • İnsan Kaynakları alanında hizmet veren tedarikçi firmalardan sağlanacak hizmetlerle ilgili aktiviteleri ve iletişimi yönetmek,
 • Çalışanların “self-servis” insan kaynakları uygulamalarını sağlıklı bir veri akışı sağlayacak etkinlikte kullanmalarını sağlamak için çağrı merkezi hizmeti vermek,
 • Bankamızın iş stratejileri ile uyumlandırılmış bir İnsan Kaynakları stratejisi geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü
İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü’nün amacı ve temel çalışma alanları,
 • Bankamızca girişilecek inşaat ve tadilat işlerini yürütmek,
 • Bankamızın malı olan ve Bankamızca kira ile tutulan binaların yönetimini sağlamak İştiraklerimizin inşaat ve tadilat işleri ile ilgili olarak proje ve koordinasyon hizmeti sağlamaktır.
İştirakler Bölümü
İştirakler Bölümü’nün amacı ve temel çalışma alanları,
 • Bankamızın iştiraklerinin faaliyetlerine ilişkin süreçleri izlemek, değerlendirmek, yönetmek ve denetlemek,
 • Bankamızın iştirak edinmesi ile Bankamızın iştiraklerinin iştirak edinmesi veya stratejik öneme sahip projelerinin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
 • Bankanın sınır ötesi bankacılık stratejisinin oluşturulmasına, yurt dışı örgütün yapılandırılmasına ve mevcut yurt dışı örgütün performansını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • İştirak yatırımlarının verimliliğini değerlendirmek ve izlemektir.
Kartlı Ödeme Sistemleri Bölümü
Bankamız strateji ve politikaları ile müşteri odaklılık anlayışı doğrultusunda,
 • Ürün stratejisi oluşturmak ve yönetmek,
 • Kredi ve banka kartı dahili mevzuatını oluşturmak,
 • Bankamızın kredi kartı ve banka kartı uygulamalarını, ulusal kuralları ve anlaşma imzalamış olduğu uluslararası kart kuruluşlarının kurallarını da dikkate alarak yürütmek ve geliştirmektir.
KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü
İşletme ve KOBİ segmentindeki firmalar ile kapsamı Genel Müdürlük tarafından tarif edilen ticari segmentteki firmalara ilişkin olarak,
 • Şubelerimizin uyacakları limit ve yetkileri belirlemek,
 • Kredi taleplerini inceleyerek değerlendirmek,
 • Kredi tahsisine ilişkin politika, limit ve yetkilere uyulması için gerekli tedbirleri almak,
 • Mikro İşletme ve KOBİ başvuru skorkartlarını yönetmek, portföyü izlemek ve raporlamak,
 • Faaliyetleri Kredi Riski Politikasına uygun bir şekilde yürütmektir.
Kredi Riski Yönetimi ve Portföy İzleme Bölümü
Kredi Riski Yönetimi ve Portföy İzleme Bölümü’nün amacı ve temel faaliyet alanları,
 • Kapsamı Genel Müdürlük tarafından tarif edilen KOBİ, Ticari ve Kurumsal nitelikli kredi portföyünü analiz etmek,
 • Risklilik durumunu ölçmek, izlemek ve raporlamaktır.
Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümü
Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümü’nün amacı ve temel faaliyet alanları, Bankamızın ana stratejisi ve politikaları ile müşteri odaklılık anlayışı doğrultusunda,
 • Kurumsal bankacılık pazarlama stratejisini oluşturmak,
 • Pazar araştırmalarından faydalanılarak, Kurumsal Bankacılık etkinliğini artırmak,
 • Kurumsal bankacılık satış planını hazırlayarak uygulamak,
 • Satış faaliyetlerinin Bankamız ve İş Birimi genel stratejileri doğrultusunda yürütülmesini sağlamaktır.
Kurumsal İletişim Bölümü
Kurumsal İletişim Bölümü’nün amacı ve temel faaliyet alanları,
 • Bankamızın kurumsal iletişim çalışmalarını sürdürmek,
 • Bankamızın kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmek ve bağış çalışmalarını koordine etmek,
 • Bankamızın kültürel ve sanatsal etkinliklerini planlamak ve yönetmek,
 • Bankamızın uzun vadeli hedefleri çerçevesinde belirlenen stratejilere uygun algıyı oluşturmayı, imajını güçlendirmeyi, marka değerini artırmayı sağlamaktır.
Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü
Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nün amacı ve temel çalışma alanları Genel Müdürlük tarafından tarif edilen, kurumsal kredilere ve kurumsal firmalara ilişkin olarak,
 • Şubelerin uyacakları limit ve yetkileri belirlemek,
 • Kredi taleplerini inceleyerek değerlendirmek,
 • Kredi tahsisine ilişkin politika, limit ve yetkilere uyulması için gerekli tedbirleri almak,
 • Bölüm faaliyetlerini Kredi Riski Politikası doğrultusunda yürütmektir.
Kurumsal Mimari Bölümü
Kurumsal Mimari Bölümü’nün görevleri, Bankamız süreçlerinin yönetilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak üzere, kurumsal mimari yönetimi, proje koordinasyonu ve iş analizini kapsar.
Kurumsal Mimari rolü kapsamında,
 • Süreç ve veri mimarisini oluşturmak, uygulamak ve yönetmek. Bölüm ve komitelerin görev yönetmeliklerini ve pozisyonlara ilişkin görev tanımlarını hazırlamak,
 • Bankanın kalite yönetimi politikasını, öneri sistemini, hizmet seviyesi anlaşmalarını, iş sürekliliği ve kriz yönetimini yönetmek,
 • Süreçler üzerinde uygulama kontrollerinin oluşturulmasını sağlamak,
Proje koordinasyon ve İş Analizi rolü kapsamında;
 • Proje taleplerini değerlendirmek, proje seçim sürecini desteklemek ve yönlendirmek,
 • Operasyonları, destek faaliyetlerini ve ortak servisleri izlemek, ortak servislere ilişkin iş modelini ve süreçleri iyileştirmek,
yer almaktadır.
Kurumsal Uyum Bölümü
Kurumsal Uyum Bölümünün çalışmalarının temel amacı; Bankamızda uyum riskinin amaca uygun ve etkin bir biçimde yönetilerek kontrol altında tutulmasını sağlamaktır.
Kurumsal ve Ticari Bankacılık Ürün Bölümü
Kurumsal ve Ticari Bankacılık Ürün Bölümü’nün amacı ve temel çalışma alanları, Banka strateji ve politikaları ile müşteri odaklılık anlayışı doğrultusunda,
 • Sorumluluğundaki ürünlerin mevzuatını ve stratejisini oluşturmak,
 • Ürün portföyü içindeki ürün grubunun performansını yönetmek ve geliştirmektir.
Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümü
Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları, Bankamızın ana stratejisi ve politikaları ile müşteri odaklılık anlayışı doğrultusunda;
 • Özel bankacılık pazarlama ve satış stratejisini oluşturmak, satış planlarını hazırlamak,
 • Özel Bankacılık İş Birimi altında tanımlanmış müşteri gruplarının beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Satış faaliyetlerinin Bankamız ve İş Birimi genel stratejileri doğrultusunda yürütülmesini sağlamaktır.
Perakende Krediler İzleme ve Takip Bölümü
Perakende Krediler İzleme ve Takip Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları,
 • Tüm bireysel KOBİ segmentindeki müşteri portföyünü yakından izlemek,
 • Takip hesaplarına intikali asgari seviyelere indirmek için alınacak tedbirleri belirlemek, gerekli görülen müşteriler için iyileştirme programları hazırlamak ve kredilerini yapılandırmak,
 • Kredi tahsis sürecine destek sağlayacak bulguları ilgili tahsis bölümlerine iletmek,
 • Yasal takiplerin yürütülmesini koordine etmek,
 • Banka tarafından veya bankaya karşı bankanın gecikmiş alacakları ile ilgili açılmış dava ve takip işlerini yakından izlemek ve yürütmektir.
Risk Yönetimi Bölümü
Risk Yönetimi Bölümünün amacı ve temel çalışma alanı, Bankamız ve iştiraklerimizin tek başına ve/veya toplu olarak maruz kaldığı risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesini sağlamak üzere; risklerin tanımlanmasını, analitik yöntemler kullanılarak ölçümünü, analizini, raporlamasını ve Bankamızın risk düzeyinin düzenli olarak izlenmesini kapsar.
Sermaye Piyasaları Bölümü
Sermaye Piyasaları Bölümünün amacı, temel çalışma alanları,
 • Sermaye piyasasıyla ilgili işlemlerini Sermaye Piyasası Kanunu ile buna bağlı mevzuat, borsalarla olan ilişkilerini ise Borsa Yönetmeliğinde yer alan kurallar ve Borsa Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde yürütmek,
 • Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar, Sermaye Piyasası Kurumları ile mesleki birlik ve dernekler ile ilişkilerde Bankamızı temsil etmek,
 • Bankamızın yatırım fonu stratejisini oluşturmaktır.
Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölümü
Bölümün ana çalışma konuları:
 • Bankamızın orta ve uzun vadeli stratejisinin oluşturulması,
 • Stratejinin yıllık iş planlarına dönüştürülmesi ve bütçe-planlama çalışmalarının yürütülmesi,
 • Rekabetçi piyasa koşullarında Bankamızı öne çıkaracak fırsatların takip ve analiz edilmesidir.
Şube Ağı Geliştirme Bölümü
Şube Ağı Geliştirme Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları,
 • Bankanın ana stratejisi ve politikaları doğrultusunda, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde şubeleşme stratejisinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları yapmak,
 • Bankacılık potansiyeli artan ve azalan piyasaları belirlemek, değerlendirmek ve bu çerçevede şube açma-birleştirme, statü-isim-adres değişikliği çalışmalarını yürütmektir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Teftiş Kurulu Başkanlığının asıl çalışma alanı, denetim, ön araştırma, soruşturma ve incelemeler yapmak; iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği başta olmak üzere, Bankamızın Genel Müdürlük bölümlerinin, yurtiçi ve yurtdışı şubelerinin, denetimi altındaki kuruluşlarının tüm çalışmalarının kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütülmesini kapsayan denetim işlevini gerçekleştirmektir.
Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümü
Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümü’nün amacı ve temel çalışma alanları; Bankanın ana stratejisi ve politikaları ile müşteri odaklılık anlayışı doğrultusunda,
 • Ticari bankacılık pazarlama stratejisini oluşturmak,
 • Müşteri ve pazar araştırmaları yapmak,
 • Müşterilere yönelik pazarlama iletişimi faaliyetlerini yürütmektir.
Ticari Bankacılık Satış Bölümü
Ticari Bankacılık Satış Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları Bankanın ana stratejisi ve politikaları ile müşteri odaklılık anlayışı doğrultusunda,
 • Ticari bankacılık satış stratejisi ve satış planını hazırlamak,
 • Satış çalışmalarının Banka ve iş birimi genel stratejileri doğrultusunda kalite, risk ve kredi standartlarıyla uyum içinde yürütülmesini, bölge/şube ağı içerisinde ulaşılmak istenen müşteri odaklı satış kültürünün geliştirilmesini sağlamaktır.
Ticari Krediler Tahsis Bölümü
Ticari Krediler Tahsis Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları, kapsamı Genel Müdürlük tarafından tarif edilen ticari kredilere ilişkin olarak,
 • Şubelerin uyacakları limit ve yetkileri belirlemek,
 • Kredi taleplerini inceleyerek değerlendirmek,
 • Kredi tahsisine ilişkin politika, limit ve yetkilere uyulması için gerekli tedbirleri almak,
 • Portföyü izlemek ve raporlamak,
 • Bölüm faaliyetlerini Kredi Riski Politikası doğrultusunda yürütmektir.
Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümü
Ticari ve Kurumsal Kredileri İzleme ve Takip Bölümünün amacı,
 • Ticari ve kurumsal segmentteki müşterilerin kredilerinin tahsili/tasfiyesi veya yapısal mali sorunlarının giderilmesini teminen yakın izlemeye konu kurumsal veya ticari firmaların kredi taleplerini inceleyerek yetkisi içinde olanları karara bağlamak,
 • Yakın izlemedeki firma üzerindeki risklerin alacağa dönüşmemesi için firmaların çalışmalarını yakından takip etmek ve gerekli her türlü tedbiri almaktır.
Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümü
Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümünün temel çalışma alanları,
 • Bankamızın yurtdışı muhabir banka ağını yönetmek,
 • Yurt dışı borçlanma çalışmalarını, ilgili Genel Müdürlük bölüm ve birimleri ile koordinasyon halinde yürütmek ve sonuçlandırmaktır.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Yatırımcı İlişkileri Bölümünün temel çalışma alanları,
 • Bankamız hissedarları, kurumsal yatırımcılar, değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları ile ilişkileri ve bu konuda gereken çalışmaları yürütmek,
 • Bankamızın ve rakip bankaların performanslarını takip etmek,
 • Genel Kurul Toplantısı ve Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması işlemlerini koordine etmek,
 • Banka hissedarlarına ilişkin kayıt işlemlerini yürütmektir.
Yetenek Yönetimi Bölümü
Yetenek Yönetimi Bölümünün amacı ve temel çalışma alanları, eğitim, yedekleme planlaması, kariyer gelişimi, performans yönetimi ve değerlendirme merkezi çalışma konularında uzman görüşü oluşturarak, kabul görmüş en iyi uygulamalar çerçevesinde ilgili program ve politikaları belirlemektir.
Yönetim Kurulu Raportörlüğü
Yönetim Kurulu Raportörlüğü’nün temel çalışma alanları; Yönetim Kurulunun sorumluluğunda bulunan görevlerin yerine getirilmesi için gerekli destek sistemlerinin yürütülmesini sağlamak ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komiteler ile ilgili olarak öngörülen görevleri yapmaktır.
Yönetim Raporlaması ve İç Muhasebe Bölümü
Yönetim Raporlaması ve İç Muhasebe Bölümünün temel çalışma alanları; çalışmalarını Finansal Yönetim Bölümü’nün muhasebe usullerine ilişkin olarak belirlediği esaslara göre ve bu bölümle yakın işbirliği içinde yürütmek, Genel Müdürlük birimlerinin muhasebe kaydını gerektiren tüm işlemlerini yapmak, müşteri, ürün, aktivite, kanal, Genel Müdürlük birimleri, şubeler ve Bankamız geneli bazında maliyetlerin izlenmesi ve karlılık yönetimine ilişkin çalışmaları yürütmektir.
Bilgi Toplumu Hizmetleri